arbeidsconflict

Mediator bij arbeidsconflicten en problemen in de woonomgeving

Oplossen van een conflict in de werksituatie

Een belangrijk deel van ons leven brengen we door met collega's. Samenwerking is belangrijk om met plezier ons werk te doen en gestelde doelen te behalen. Wanneer de samenwerking wordt verstoord door conflicten grijpt dat diep in en kunnen we letterlijk ziek worden. Een onwenselijke situatie voor werkgever en werknemer. De productiviteit gaat omlaag en de stress gaat omhoog. Zowel werkgevers als werknemers kunnen intens lijden onder een arbeidsconflict. De kosten van een conflict zijn altijd hoog: niet alleen financieel, maar ook emotioneel.

Heb je een conflict op de werkvloer als leidinggevende of als werknemer? Of speelt er een kwestie waardoor de onderlinge verhoudingen zijn verstoord? Wacht er niet te lang mee, want de schade wordt meestal alleen maar groter. Met alle gevolgen van dien voor de werkgever, de werknemer en vaak voor de gehele organisatie. Dat is doorgaans ook de mening van Arbo-artsen, die dan ook vaak mediation adviseren om conflictsituatie en ziekteproces te stoppen.

 

Vitrus mediation kan je helpen om vroegtijdig arbeidsconflicten bespreekbaar te maken en te komen tot hernieuwde afspraken als het gaat om re-integratie, werk, communicatie of omgangsvormen. Zo wordt het arbeidsconflict relatief snel en voordelig voor alle partijen opgelost. 

Ook wanneer een voortzetting van het dienstverband niet meer haalbaar lijkt te zijn, kan mediation worden ingezet om op een correcte manier uit elkaar te gaan. Afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Vitrus heeft ruime ervaring met arbeidsmediations bij provinciale overheid, bedrijven, organisaties en  onderwijs.

 

Home