familie

Oplossen van een conflict in de familie

‘Blood runs thicker than water’ zeggen de Engelsen, waarmee ze bedoelen te zeggen dat weinig relaties intenser zijn dan familierelaties. Vaak is dat prettig. Het verschaft ons een veilige basis. Tot het moment

dat er conflicten ontstaan: die gaan meteen erg diep en veroorzaken veel pijn bij de familieleden.

 

Conflicten in de familie raken gevoelens van liefde, en loyaliteit. Conflicten in de familie verstoren een 

systeem van gewoontes en verbondenheid, vaak vanaf de geboorte en veroorzaken doorgaans een groot gevoel van gemis, onbegrip en boosheid. 

Ze ontstaan vaak waar loyaliteit aan ‘buitenstaanders’ in het geding is (partners of vrienden), of waar erfenissen worden verdeeld. Niet zelden spelen ook onopgeloste kwesties uit het verleden, ingesleten gewoontes of  ‘oud zeer’ een belangrijke rol. 

 

Mediation kan bij familieconflicten worden ingezet om begrip te krijgen voor elkaars gevoelens en behoeften.

Het biedt de kans aan eenieder om zijn/haar verhaal echt te kunnen doen en gehoord te worden

Doel is om de onderlinge communicatie weer op gang te brengen en te herstellen. Vaak gaat het uiteindelijk niet zozeer om onderhandelen en zoeken naar oplossingen. Het gaat bijna altijd om erkenning van ervaringen en gevoelens, waardoor de onderlinge band kan worden hersteld.

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem gerust contact op.

Als MFN geregistreerd familiemediator in Utrecht helpen we je graag.

Klik hier voor voorbeelden uit de praktijk

© 2020 Vitrus mediation Utrecht