top of page

mediator

Mediator Utrecht

Mediator

Hans de Kok (Tilburg, 1960) begeleidt al meer dan 30 jaar mensen met problemen in werk-, onderwijs- of gezinssituatie. De basis hiervoor werd gelegd tijdens zijn opleiding Theologie en Maatschappelijk Handelen aan de universiteit van Tilburg. Vanaf zijn studietijd heeft hij zich beziggehouden met de begeleiding van mensen in kwetsbare posities en conflictvolle situaties. Zijn werk heeft zich altijd afgespeeld op het snijvlak van gezin, arbeid, onderwijs en hulpverlening. Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich verder ontwikkeld tot professioneel coach, MFN registermediator en MFN geaccrediteerd familiemediator.

Wat kenmerkt jou als mediator?

'Ik vind het belangrijk dat mensen zich gehoord en begrepen voelen. Misschien zie ik het wel als mijn belangrijkste taak dat ik een sfeer schep waarin dat mogelijk is. 

Mijn belangrijkste kenmerken zijn laagdrempeligheid, oprechte belangstelling voor alle partijen, inlevingsvermogen, openheid, direct taalgebruik, durf en creativiteit'.

Een goede mediator is toch eigenlijk jurist?

‘Ik zou bijna zeggen integendeel. Mediation is maar in beperkte mate een juridisch proces. Sterker nog, het zijn vaak de juridische aspecten waardoor conflicten verharden en vertroebelen.

Als mediator help ik mensen in hun communicatie, zodat ze zich weer gehoord en begrepen voelen, en weer oog kunnen hebben voor elkaars belangen. Dan kunnen ook oplossingen in zicht komen. Soms zitten daar nog juridische kanten aan zoals bij echtscheiding. Uiteraard ben ik als mediator daarin opgeleid. Waar nodig wordt een jurist ingeschakeld voor juridische toetsing en afwikkeling’.

Waarom ben je mediator geworden?

‘Uiteindelijk wil iedereen prettig leven en het beste uit zichzelf halen. Soms is daar de situatie niet naar. Meer dan eens heb ik conflictsituaties beleefd. Ik weet hoe het voelt als geluk en toekomst daardoor even weg lijken te zijn. Mijn vak is mensen te helpen weer toekomst te krijgen, dat is wat een goede mediator doet’.

 

Waar staat de naam Vitrus voor?

‘Vitrus is de romeinse god van de dapperheid. Het vraagt veel van mensen om gezamenlijk een conflict op te willen lossen. Mediation is altijd vrijwillig, toch voelt het vaak anders. Liever had je geen conflict gehad, of gedaan alsof het niet bestond. De moed om het conflict aan te pakken wordt echter meestal ruimschoots beloond. Niet alleen met een oplossing die partijen werkelijk iets oplevert, maar ook door een einde aan de strijd en het begin van een betere toekomst’.

Home

bottom of page