scheiding

mediator scheiding Utrecht

Scheiden is maatwerk 

Elke relatie is bijzonder, dus ook elke scheiding. Een echtscheiding kan emoties oproepen als boosheid, verdriet, rouw of angst. Maar ook gevoelens van vrijheid en opluchting. Afhankelijk van de relatie, en van de weg naar de scheiding, kan dit bij (ex-)partners verschillend zijn. Voor elke echtscheiding geldt: er komt heel wat op je af. Niet alleen financieel en juridisch, maar ook emotioneel en relationeel. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

 

Mediation biedt de mogelijkheid om, begeleid door een neutrale bemiddelaar, vragen en gevoelens rondom de scheiding constructief met elkaar te bespreken. Om vervolgens met elkaar te bepalen hoe je relationeel, financieel en juridisch uit elkaar wilt.

Stap voor stap worden gezamenlijke afspraken gemaakt, de mediator begeleidt dit proces. Deze afspraken worden uiteindelijk door de mediator vastgelegd in een echtscheidingsconvenant dat wordt ingediend bij de rechtbank.

 

Sinds 2009 is het voor ouders met minderjarige kinderen die uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Hierin leggen ouders vast hoe zij de zorg en opvoeding voor de kinderen gaan delen. Belangrijk onderdeel van de mediation is het samen opstellen van het ouderschapsplan.

 

Klik hier voor informatie over het ouderschapsplan

Hoe gaat de scheidingsmediation in zijn werk? 

Als eerste vindt een kennismakingsgesprek plaats met beide (ex-)partners, waarin informatie wordt gegeven over scheidingsmediation, en een indicatie wordt gegeven van het aantal gesprekken en de kosten. Tevens is dit gesprek een eerste oriëntatie op de scheidingsvraag. Als na dit gesprek partijen en de mediator met elkaar verder willen wordt een mediationovereenkomst opgemaakt en ondertekend.

Een scheidingsmediation betreft doorgaans 3 - 5 gesprekken van ongeveer twee uur. Deze gesprekken bieden ten eerste ruimte voor alle emotionele en relationele aspecten. Het is belangrijk dat de (ex-)partners zich gehoord en begrepen voelen. Pas dan kun je samenwerken en komen tot oplossingen en afspraken die aan beiden recht doen.

De mediator ziet erop toe dat alle noodzakelijke afspraken worden gemaakt, en begeleidt stapsgewijs dit proces. Afspraken die worden gemaakt betreffen doorgaans:

  • Zorg- en omgangsregeling ten behoeve van de kinderen.

  • Verdeling van huis en inboedel en eventuele tussentijdse afspraken.

  • Verdeling van bezit en schulden.

  • Alimentatie.

  • Pensioenverevening.

 

Uiteindelijk worden de afspraken door de mediator vastgelegd in een convenant en - indien van toepassing - een ouderschapsplan. Het convenant wordt samen met het echtscheidingsverzoek door een advocaat ingediend bij de rechtbank. Indien gewenst kunnen wij dit voor je regelen.

 

 

Twijfels over scheiding? 

Soms zijn partners in twijfel over een mogelijke scheiding. In die gevallen kan een mediationgesprek helpen om samen duidelijk te krijgen waar je met elkaar staat, hoe je verder wilt en wat daarvoor nodig is. 

Geen relatietherapie. Wel helderheid krijgen in de gezamenlijke situatie en elkaars pijn, behoeften en wensen.

Home