FAMILIE

 

Familiebanden zijn diep en sterk. Daarom worden conflicten in de familie ook meestal als ingrijpend ervaren. Vitrus mediation biedt een veilige omgeving om de communicatie tussen familieleden weer op gang te brengen, zaken en gevoelens uit te spreken en het conflict op te lossen.

 

ARBEIDSCONFLICT

 Conflicten op het werk verstoren niet alleen het werkplezier, maar ook  gezondheid en welbevinden.

Als ervaren mediator bieden we professionele hulp aan partijen om het conflict bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.

Indien gewenst op locatie.

SCHEIDING

 

Als je gaat scheiden komt er veel op je af. Niet alleen emotioneel, ook financieel, juridisch en relationeel. Vitrus mediation begeleidt partners die gaan scheiden in het gehele scheidingsproces en helpt afspraken te maken die je wenst voor jezelf, voor elkaar en voor je eventuele kinderen.

Familiemediation of

arbeidsmediation?

Slagingspercentage >90%

Ruime ervaring met mediations bij overheid, organisaties, bedrijven,  en onderwijsinstellingen 

Mediation in de avonduren of op zaterdag, zonder meerkosten.

Vrijgesteld van BTW.

Mediation in coronatijd kan goed en veilig. Vitrus mediation heeft een grote ruimte ter beschikking van 35 m2, waar alle RIVM maartregelen goed in acht worden genomen. De maximale groepsgrootte is 3 cliënten gelijktijdig.
Arbeidsmediation op locatie is mogelijk, indien de RIVM maatregelen goed kunnen worden gehandhaafd.
Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

 

Waarvoor zoek je een mediator?

- Ben je op zoek naar een MFN familiemediator of arbeidsmediator in de regio Utrecht?

- Heb je een conflict of spanning binnen je familie en zoek je een professionele mediator om te helpen het conflict op te lossen?

- Heb je als werkgever of werknemer een conflict binnen je bedrijf of organisatie en wil je professionele begeleiding naar een oplossing?

- Ga je uit elkaar en wil je de scheiding samen vorm geven, onder deskundige begeleiding?

- Wil je een goede omgangsregeling voor de kinderen en een ouderschapsplan dat rust en duidelijkheid geeft?

- Of voldoen bestaande omgangsregeling of ouderschapsplan niet meer en vraagt de situatie om een aanpassing?

Op deze website vind je alle informatie over aanbod, werkwijze, voorwaarden en kosten van MFN familie- en arbeidsmediation en over de voordelen van mediation ten opzichte van juridische trajecten (of niets doen...).

 

Vitrus mediation Utrecht biedt deskundige en toegankelijke hulp om met elkaar tot een oplossing te komen bij een crisis- of conflictsituatie. 

Vitrus mediation is een gecertificeerd MFN familiemediator en arbeidsmediator en voldoet hiermee aan de hoogste kwaliteitsnormen van mediation. Naast mediator zijn wij zijn tevens LVVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Neem gerust contact op. We helpen je graag en goed. Ook 's avonds of op zaterdag overdag, zonder meerkosten. Arbeidsmediations kunnen indien gewenst plaatsvinden op locatie, indien deze voor alle partijen voldoende neutraal is.

MFN familie- en registermediator en arbeidsmediator in Utrecht sinds 2011
LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon

Vitrus mediation Utrecht

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van een conflict of geschil onder professionele  begeleiding van een neutrale en onpartijdige derde, de mediator. Gedurende de mediation krijgen partijen de gelegenheid om standpunten, gevoelens en wensen uit te spreken in een veilige en vertrouwelijke omgeving.

 

De mediator begeleidt en bevordert de onderlinge communicatie en biedt een veilige ruimte aan emoties. Hierdoor kan weer zicht ontstaan op elkaars belangen en kunnen partijen weer toewerken 

naar eigen oplossingen. Gezamenlijke afspraken kunnen, als partijen dat willen, worden vastgelegd.

Bij echtscheiding gebeurt dat in de vorm van een convenant en, indien van toepassing, een ouderschapsplan.

De gemiddelde duur van een mediation is 2 - 4 gesprekken van  2 uur.

Voordelen van mediation

 • Goedkoper dan een juridische procedure en je houdt zelf de regie over proces en uitkomst.

 • Een informeel en kortdurend traject.

 • Je krijgt alle ruimte om te horen en gehoord te worden.

 • Je bepaalt met elkaar wat de oplossing is om goed verder te kunnen (win-win situatie).

 • Doorgaans betere verhoudingen voor de toekomst, omdat je samen tot afspraken komt.

Waarom kiezen voor Vitrus mediation Utrecht?

 • MFN-registermediator en MFN geregistreerd familiemediator, de hoogste kwaliteitsnorm.

 • Mediator met ruime ervaring in familie- echtscheidings- en arbeidsmediations.

 • Hoge klanttevredenheid en een slagingspercentage van meer dan 90%.

 • Je betaalt alleen de gesprekskosten en de eventuele kosten voor een overeenkomst.

 • Persoonlijke en toegankelijke benadering door de mediator.

 • Geen wachttijd. De mediation kan binnen een week starten.

 • We maken werk van een goede voorbereiding, en dat is vaak het halve werk.

 • Het eerste uur kennismaking is gratis en vrijblijvend voor particulieren.

 • Ook mediation mogelijk in de avond en op zaterdag, zonder meerkosten.

 • Vanaf 1 januari 2020 is Vitrus mediation Utrecht vrijgesteld van BTW. Dat scheelt in de kosten.

 • Goed bereikbaar in Utrecht Oost, prima parkeergelegenheid en bereikbaarheid met OV.

Klik hier voor praktische informatie, kosten van mediation en links

Elke mediation begint met een kosteloze en vrijblijvende kennismaking van ongeveer drie kwartier met partijen afzonderlijk, zodat eenieder de kans heeft om vertrouwelijk met de mediator te bespreken wat het persoonlijk verhaal is, wat er voor gevoelens en belangen spelen en wat hij/zij wil bereiken.

Dat geeft cliënten ruimte om gevoelens en gedachten te ventileren en tegelijkertijd geeft het de mediator de mogelijkheid om hiermee rekening te houden tijdens de mediation (zonder in de mediation op de informatie uit dit voorgesprek terug te komen).

Partijen kunnen in het voorgesprek ook een deel van de opgebouwde spanningen kwijtraken en zich maximaal gehoord en begrepen voelen, wat vaak al veel verlichting en ontspanning geeft. Dit helpt om goed het mediationgesprek in te gaan.

Ook wordt in deze kennismaking informatie gegeven over mediation, de werkwijze van de mediator en praktische zaken. Na deze kennismaking bepalen partijen of ze met de mediation verder willen.

Neem gerust contact op met de mediator voor informatie, advies, prijsopgave of een eerste afspraak. Telefonisch of via onderstaand contactformulier. We denken graag met je mee over je situatie en de mogelijkheden. Ook wanneer je twijfelt of mediation in jouw situatie geschikt is.

klantbeoordeling

>125 beoordelingen

8.5

klik hier

linkedin pagina van Vitrus mediation in Utrecht
mfn mediator in Utrecht
mediator en vertrouwenspersoon bedrijven en organisaties

contact 

Vitrus mediation Utrecht

Bezoekadres: Oorsprongpark 7,

3581 ET  Utrecht (overdag, 's avonds en op zaterdag).

Telefonisch contact: 06-27136791

Of wanneer je liever een bericht achterlaat:

Privacyverklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Vitrus mediation, gevestigd aan Wolter Heukelslaan 363581 SR  Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Vitrus mediation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens

zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Dan verwijderen wij deze informatie.

Vitrus mediation verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Vitrus mediation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Vitrus mediation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor bovengenoemde persoonsgegevens: 
- Indien sprake is van een werkopdracht voor Vitrus mediation: 5 jaar volgens de richtlijnen van MFN.
- Indien het contact niet uitmondt in een opdracht: 1 maand.


Vitrus mediation verstrekt uitsluitend aan gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vitrus mediation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitrus mediation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons toesturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Vitrus mediation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Vitrus mediation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 

© 2020 Vitrus mediation Utrecht